Fokus na interpersonalne veštine

Više bih dao za veštinu komunikacije nego za bilo koju veštinu pod kapom nebeskom.
Dejvid Rokfeler

ŠTA

Kako da poboljšate svoju sposobnost komunikacije sa saradnicima i klijentima i povećate efekat svog rada.

ZAŠTO

Zato što većina ljudi provede više vremena na poslu radeći sa ljudima nego sa proizvodima ili na radnim procesima. Fokus na interpersonalne veštine je u takvim slučajevima najproduktivniji način pristupa poslu.

KAKO

Navešćemo neke od najvećih prepreka za efektivno korišćenje interpersonalnih veština i savete kako da ih prevaziđete.

Prepreke u slanju poruke. Ako primetite da često zbunjujete ljude i da ne uspevate jasno da prenesete svoju poruku onda je dobar način da to prevaziđete fokus na balans između onoga što želite da kažete i onoga što želite da postignete postavljanjem pitanja: Da li želite da ubedite sagovornika? Da li želite da ga motivišete? Da li jednostavno želite da informišete? Da li želite da uspostavite ili poboljšate odnos? Razjasnite to prvo sebi.

Prepreke u primanju poruka. Mi čujemo i razumevamo brže nego što pričamo i zbog toga nam je često teško da saslušamo kraj poruke naših sagovornika i misli nam odlutaju ili prekidamo sagovornika svojim govorom.  Da biste se izborili sa ovom preprekom potrebno je da naučite tehnike aktivnog slušanja koje uključuju razumevanje pozadine iza reči koje slušate i razumevanje osećanja i namera vašeg sagovornika.

Prepreka u razumevanju ili dekodiranju poruke. Ova prepreka se pojavljuje kada ne uspete u potpunosti da shvatite poruku zbog lošeg prijema, loše interpretacije ili nepotpune informacije. Najčešći problem je neusklađenost poruke sa neverbalnom komunikacijom. Veći deo neverbalne komunikacije je nesvestan i vaš sagovornik ne razume kakvu poruku šalje a ipak taj govor tela može da otkrije više od reči. Naučite da čitate govor tela i značajno ćete unaprediti svoje interpersonalne veštine.

Upravljanje razlikama. Ljudi imaju jedan malo zapažen ali sveprisutan talenat da se lako ne slože oko svega i svačega: šta je uzrokovalo problem, kako ga rešiti, koje vrednosti su dobre a koje loše, koje ciljeve treba postaviti, kako ih dostići; lista je nepregledna.  Zbog ovoga je uvažavanje i upravljanje razlikama između ljudi jedna od najvažnijih veština koje možete usvojiti. I zaista možete dobiti veliku prednost u komunikaciji ukoliko naučite da uvažavate razlike drugih ljudi. Ključ je da prepoznate da u mnogim situacijama suočavanje sa  konfliktom nije lošije rešenje od izbegavanja konflikta. U stvari suočavanje sa konfliktom na vreme često rezultira pozitivnim promenama. Taj proces može voditi ka novom i kreativnijem rešavanju problema i poboljšanju organizacijskog radnog učinka i odnosa među ljudima.

Upravljanje dogovorom. Pomaganje saradnicima da dođu do dogovora bilo između sebe ili na nivou čitavog tima je veoma važno i zahteva veliku veštinu. Sinergija je jedna od najvažnijih stvari za kojom traga svaki tim lider jer je to zlatna žila produktivnosti. To je onaj momenat zajedničkog rada kada je timski rezultat mnogo veći od zbira individualnih kvaliteta članova, tajna kreativne energije koja učini da zadivite sebe, svoju kompaniju i svoje klijente kvalitetom rada koji isporučujete kao tim. Da bi se stvorila sinergija  morate da stvorite atmosferu koperativnosti među članovima tima, jedan slobodan protok udružene kreativne energije i uzajamnog pomaganja.  Ako ste ikada učestvovali u timskom rešavanju problema onda vam je jasno koliko je jednostavnije doneti individualnu odluku i tom načinu pribegava veliki broj tim lidera. Problem sa individualnim donošenjem odluka nije samo u sniženom broju alternativnih rešenja nego i u nižem nivou motivacije i posvećenosti u realizaciji rešenja koju članovi tima pokazuju u tom slučaju. Sa poboljšanjem vaših interpersonalnih veština ne treba da se plašite situacija koje promovišu saradničku atmosferu i takvim sastancima treba da pristupate sa zadovoljstvom i pozitivnim stavom. Drugi aspekt upravljanja dogovorom se odnosi na povratnu informaciju (Feedback). Kada se povratna informacija loše pošalje ona može da izazove negativnu reakciju sagovornika koji je može protumačiti kao destruktivnu kritiku sa tendencijom da ugrozi odnose i smanji produktivnost. Ako se dobro isporuči povratna informacija može da vodi ka poboljšanju razumevanja uzajamnih potreba i viđenja kao i ka unapređenju radnog učinka i produktivnosti. Traženje i uvažavanje drugog mišljenja je u osnovi dobrog davanja i primanja Feedback-a.

Lični integritet. Integritet je jedna od temeljnih osobina za dobru i produktivnu komunikaciju sa drugima. Integritet znači bazično poštenje i istinoljubivost u odnosu sa drugima. To znači da ono što misliš treba da govoriš a ono što govoriš treba da radiš i iza toga stojiš. Lako reći ali teško za sprovesti zato je broj velikih lidera i uspešnih ljudi tako mali. Ipak raditi sa ljudima na otvoren način  tako da se ne ugrožavaju njihovi interesi i da se vodi računa o interesima tima je način da se integritet demonstrira u praksi. Obična ljubaznost kao što je često korišćenje reči hvala i davanje pohvala ljudima kada to zasluže su tipovi ponašanja koji mogu da naprave veliku razliku vašim saradnicima. Bilo da ste lider ili član tima prepoznavanje doprinosa vaših kolega i priznavanje njihovih napora i rezultata je najbolji način za stvaranje pozitivne, harmonične i produktivne timske atmosfere. Sa dobro razvijenim interpersonalnim veštinama efektivnije ćete rešavati konfliktne situacije, radićete produktivnije sa ostalima, pronalazićete timski rešenja i postizaćete dogovore, radićete sa više integriteta i etike i tako motivisati i inspirisati svoje saradnike. Ove veštine mogu da se nauče i razvijaju.

KADA

Nerazumevanje među saradnicima vodi ka greškama i troškovima a svaka vaša naredna rečenica loše izgovorena ili protumačena ide na štetu vaše organizacije i vaše karijere.

Zašto:

Ako se ne slažeš sa mnom znači da nisi slušao šta govorim.

Sem Markevič