Koliko dobro poznajte saradnike

Sebe procenjujemo prema onome što smo sposobni da uradimo, dok nas drugi procenjuju prema onome što smo već uradili.
Henri Vordsvort Longfelou

 

Nepoznavanje i nerazumevanje saradnika je jedna od ozbiljnih prepreka za formiranje tima i razvoj timskog duha. Još jedna od nepoznanica koja blokira saradnju u jednom timu je i nepoznavanje mišljenja vaših saradnika o vašoj ličnosti i profesionalnim sposobnostima. Analiza saradnika vam pruža mogućnost da se svi članovi tima upoznaju sa mišljenjem drugih članova o njima samima i da se bolje razumeju. Ovo je jednostavna vežba ali ako se izvede ozbiljno i otvoreno može da bude od velike pomoći za razvoj timskog duha. U vežbu treba uključiti što veći broj ljudi, sve članove tima a ponekad i iz drugih odeljenja jer što veći broj mišljenja imate to objektivniju sliku dobijate o imidžu vaših saradnika u kompaniji i njihovim vrednostima i manama koje drugi cene. Ipak potrebno je da svi učesnici dobro poznaju jedan drugog zbog kvaliteta povratnih informacija. Vežba se izvodi anonimno i to daje mogućnost još objektivnijih povratnih informacija.

Cilj: Sakupiti povratne informacije od saradnika na osnovu zadatih kriterijuma.

Šta vam je potrebno za izvođenje vežbe: Po jedan beli papir za pravljenje formulara Analiza saradnika za svakog učesnika.

Izvođenje vežbe:

 • Podelite prazne formulare Analiza saradnika svim učesnicima
 • Zamolite učesnike na napišu svoje ime velikim slovima na vrhu formulara
 • Potom ih zamolite da naprave četiri kolone i da na vrhu svake upišu kriterijume:
 1. U čemu sam dobar /dobra
 2. U čemu sam loš /loša
 3. Zbog čega bi trebalo da budem nagrađen/a
 4. Šta bih trebao/la odmah da poboljšam
 • Zamolite učesnike da ih postave na sto ili stolove tako da svako može lako da im pristupi i napiše svoje impresije o njima.
 • Zamolite učesnike da kruže i upišu odgovore na četiri kriterijuma za svakog učesnika.

Pravila:

 1. Ne smete da pišete odgovore na svom formularu
 2. Ako ne poznajete osobu dobro možete da preskočite taj formular
 3. Kada odlučite da odgovorite na pojedini formular morate odgovoriti na sva 4 pitanja
 4. Treba da omogućite drugima da komotno upišu svoje mišljenje kako bi anketa bila anonimna.
 5. Pišite sa crnim flomasterom štampanim, velikim slovima kako bi anketa bila anonimna
 6. Ako želite da napišete mišljenje koje je neko pre vas već zapisao samo stavite znak √ pored tog mišljenja.
 • Opredelite 20 do 30 minuta u zavisnosti od broja učesnika
 • Posle isteka vremena zamolite učesnike da svako pronađe svoj formular i pregleda ga.
 • Okupite ih ponovo sve i zamolite da svaka osoba podeli sa drugima šta je važno naučila od svojih kolega.

Diskusija: Postavljajte sledeća pitanja da biste pokrenuli diskusiju. Šta ste naučili od ove vežbe? Da li ste bili iznenađeni sa onim što su drugi rekli o vama? Šta ćete uraditi u vezi informacija koje ste dobili od saradnika?

Tajming vežbe:

Objašnjenje: 5 minuta

Aktivnost: 20 do 30 minuta

Grupna povratna informacija: 10 minuta

Diskusija: 10 minuta

 

Primer formulara – Analiza saradnika

Ime člana tima………………………………………………………………….

U čemu sam

dobar/dobra

U čemu sam

loš/loša

Zbog čega bi trebalo da budem nagrađen/a Šta bih trebao/la odmah da poboljšam
 

 

 

     

Fokus ?

 1. Da li znate šta vaši saradnici misle o vašim manama i vrlinama?
 2. Da li vi imate jasno mišljenje o manama i vrlinama vaših saradnika?
 3. Koliko ste otvoreni za mišljenje vaših saradnika?

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop