Kako da rešenjem timskih konflikata osnažite vaš timski duh

Konstruktivna timska saradnja

ŠTA
Kako da izbegnete loše odgovore na konflikt u vašoj organizaciji i uspostavite praksu konstruktivne timske saradnje da biste povećali produktivnost?

ZAŠTO
Zato što su istraživanja sprovedena u velikim kompanijama pokazala da njihovi timovi ne koriste optimalna rešenja kada su u pitanju konfliktne situacije koje uvek snižavaju nivo timske produktivnosti. U konfliktnim situacijama timovi najčešće reaguju na način koji oslabljuje timski duh umesto da ga ojačavaju.

KAKO
Hajde najpre da sagledamo najčešće načine za rešavanje konflikata u timu:

  • Ignorisanje konflikta kao da se nije dogodio
  • Postizanje brzog dogovora da bi se što pre rešila situacija,
  • Korišćenje političkih taktika, pregovaranja i manipulacije kako bi se tim doveo do konsenzusa.

Ovakvi pogrešni i površni odgovori na situaciju vremenom stvaraju atmosferu nepoverenja i niske posvećenosti što na kraju rezultira izgradnjom tima sa malim brojem konstruktivnih rešenja i sa niskom produktivnošću. Umesto da izbegavate konflikt ili da pokušavate sa brzim rešenjima treba da iskoristite snagu koja stoji u pozadini samog konflikta i da pronađete kreativna rešenja za poboljšanje timske saradnje. Drugačije rečeno sa konfliktom treba da se suočite tako što ćete ga tretirati ne kao problem nego kao šansu za jačanje timskog duha kroz kreativno timsko rešavanje problema. Sledeća tehnika konstruktivne saradnje u četiri koraka će vam pomoći da to izvedete na efektivan način.

Kreirajte pozitivno očekivanje. Dovedite sve strane u konfliktu za sto sa ostalim članovima tima i zahtevajte učešće svih u ovom procesu. Uspostavite jedan optimističan stav u pogledu rezultata. Cilj je da se iskoriste pozitivni odnosi koji u timu postoje i da se u atmosferi poverenja i otvorene razmene informacija dođe do kreativnog rešenja konflikta a ne da se konflikt raspravi i presudi ko je kriv a ko nije. Dakle cilj je da se pronađe kreativno rešenje koje će ojačati vaš timski duh a ne da se obavi suđenje i mirenje.

Tražite kooperativan a ne takmičarski duh od učesnika. Smisao timskog rada je u zajedničkom pregnuću. Takmičenje između timova je zdravo ali takmičenje unutar jednog tima vodi ka njegovom uništenju. Takmičarsko ponašanje odmah vodi u zauzimanje pozicija i stvaranje frakcija unutar tima i pokušaj da se kroz manipulativne taktike obezbedi pobeda svoje frakcije, zanemarujući u potpunosti glave timske ciljeve. Konstruktivno ponašanje nasuprot tome se fokusira na otvorenu razmenu informacija i sakupljanje što većeg broja relevantnih informacija pre donošenja odluke. Pošto je ovde fokus na slobodnoj razmeni informacija članovi tima su motivisani da ih podele sa ostalima a ne da ih prikrivaju  kako bi mogli da izmanipulišu pobedu svoje frakcije. Jasno stavite na znanje kao lider da ovde nema pobednika i poraženih nego samo dobrih i boljih rešenja koje ćemo zajedno doneti. Ljudi su u takvoj atmosferi gde je zamenica Mi dominantnija od zamenice Ja spremniji da iznesu konstruktivnu kritiku i doprinesu kreativnom rešenju.

Fokusirajte se na osnovni problem. Tehnika konstruktivne saradnje se fokusira na pronalaženje rešenja koje će zadovoljiti potrebe obe strane u konfliktu a iznad svega tima i ostvarenja njegovih ciljeva. Ako potrebe obe strane nisu zadovoljene konflikt će se ponovo pojaviti ovog puta veći a ako obe strane nisu spremne da umanje svoje lične potrebe radi timskog uspeha onda će do dogovora teško doći. Sistematska analiza problema je prvi korak i on je ključan za njegovo jasno definisanje. Stvaranje timske – ja pobeđujem/ti pobeđuješ (WIN/WIN) – atmosfere je ključno za eliminaciju ličnih agendi i nametanje svoje pozicije kao najvažnije. Fokus na zajedničkoj pobedi u kojoj obe strane ponešto dobijaju ali tim najviše je jedini zdrav stav koji vodi ka konstruktivnom rešenju konflikta.

Fokusirajte se na krajnji cilj više nego na individualne ciljeve. Konstruktivno rešenje je uvek svesno krajnjih ciljeva vaše organizacije i razumevanja njene misije. Fokusiranje na individualne potrebe vodi ka razvoju kancelarijske politike, unutrašnjih takmičenja za resurse, naklonost šefova i slično. Fokusiranje na kooperativnu saradnju vodi ka ostvarenju krajnjih ciljeva i to morate kao lider jasno svima da stavite na znanje. Konstruktivna saradnja članova tima traga za resursima i unutar i izvan tima budući da se sve vreme fokusira na krajnje ciljeve organizacije i zato primarno pokušava da pronađe rešenja kako da ih ostvari. Ovakav pristup stvara pozitivno radno okruženje u kojem su ljudi spremni da razmišljaju „izvan kutije“ pre nego da se fokusiraju na ograničenja a najviše na ograničenja povređenog Ega koja su česti uzrok konflikata. Kada je tim fokusiran na ciljeve i zna gde se trenutno nalazi u procesu ostvarenja onda je ukazivanje na konflikt koji taj proces usporava ili zaustavlja često otrežnjujući za strane u konfliktu. Njihove lične agende deluju manje važno u poređenju sa ostvarenjima ka kojima smo se zajedno zaputili i spremniji su da prihvate kompromisna rešenja da bi se taj put nastavio. Ako ih tim u tome ohrabri odajući im priznanje što su snizili svoja očekivanja, stavili svoje argumente ili benefite u drugi plan i posvetili se timskom uspehu onda će stranama u konfliktu biti lakše da prihvate rešenje i da se osećaju zadovoljno. Cilj je bio da ose obe strane osećaju dobro i da svi doprinesu timskom uspehu. Na taj način je konflikt iskorišćen za jačanje timskog duha i konstruktivne timske saradnje što je odlika svih timova vrhunskih performansi.

KADA
Najbolji rok za jačanje timskog duha bio je pre godinu dana a drugi najbolji rok je juče.

Zašto:
Razmišljanje ljudi se menja posmatranjem a ne raspravljanjem.
Vil Rodžers

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop