Izjava o misiji 

ŠTA

Šta treba da sadrži izjava o misiji vaše organizacije i zašto je važno da je izgradite.

ZAŠTO

Zato što sve uspešne kompanije u svetu bez izuzetka imaju dobro promišljenu i sročenu izjavu o misiji koja se svakodnevno komunicira među zaposlenima. Zato što je timski rad nemoguće efektivno izgraditi bez jasne misije vaše organizacije i njene efektivne komunikacije.

KAKO

Misija je trenutni razlog postojanja. Zašto ova organizacija posluje? Šta je svrha rada recimo odeljenja za odnose sa korisnicima? Kako pojedinačni zaposleni može doprineti ukupnoj dobrobiti organizacije? Iako je na izgled jednostavna za definisanje, stvaranje efikasne misije može biti jedno od najizazovnijih strateških pitanja.

Misija je sam koren identiteta organizacije ali i profesionalnog identiteta svakog zaposlenog. Mi smo kao ljudska bića u velikoj meri vođeni svojim emocijama. Da bi organizacija mogla u potpunosti da koristi ovaj emocionalni resurs energije neophodno je da pored finansijskih razloga za rad objasni sebi i svakom zaposlenom i sociološke i civilizacijske razloge za postojanje njihove organizacije i značaj njihovog rada. Plata je egzistencijalno važna naravno ali pruža samo jednu stranu medalje „zašto smo ovde“. Stvaranje šire slike o značaju i vrednostima organizacije za uspeh i održavanje zajednice u kojoj posluju i za dobrobit svakog pojedinca u njoj na koga vrše uticaj je druga, važnija strana velikog ZAŠTO smo se okupili i zašto ulažemo ovoliki trud. Da biste generisali najveću kreativnost i izvukli maksimum potencijala i talenta iz organizacije, nemojte ljudima reći najpre šta treba da rade i kako to da čine – recite im prvo ko su. Definisanje misije, vizije i liste vrednosti ispunjava oba ova zadatka. Veliko zašto organizacije je ta sinergijska tačka u kojoj svoje snage udružuju izjava o misiji i viziji i lista vrednosti. Izjava o misiji takođe služi kao temelj za oblikovanje poslovne strategije. Budući da su u izjavi o misiji definisani obim poslovanja, ciljevi i benefiti korisnika i društveni značaj organizacijske funkcije, prirodno je da ona posluži u početku za definisanje osnovnih elemenata poslovne strategije. Definisanje ovih elementi vas takođe prisiljava da odlučite šta ne treba da radite, što je jedna od ključnih karakteristika strateškog razmišljanja. Izjava o misiji je efikasna samo za one zaposlene koji u nju veruju. Verovanje i posvećenost svih zaposlenih izjavi o misiji su kritično važni elementi za efektivnost misije ali se oni najčešće zanemaruje. Verovanje dakle mora ići ruku pod ruku sa opredeljenjem i posvećenošću zaposlenih da je slede a to se postiže dobrom komunikacijom misije o čemu će biti reči u nastavku programa. Kada misija organizacije bude dobro definisana i iskomunicirana na svim nivoima, onda treba pristupiti kreiranju izvedenih izjava o misijama, takozvanih pod-misija, za sva odeljenja i funkcionalne grupe unutar organizacije. Pod-misije na svim nivoima treba da se u svojim osnovnim elementima oslanjaju na glavnu misiju organizacije ali treba budu konkretnije i specifičnije kako bi bliže određivala dnevne aktivnosti određene grupe zaposlenih. Razvijanje ovih pod-misija takođe deluje na dodatno razjašnjenje „Zašto“ je naš rad važan i na tom nivou organizovanja što stvara veće timsko jedinstvo – a to sve zajedno čini jačom i kompaktnijom celu organizaciju. Pod-misije se često zanemaruju, ali u praksi su se pokazale kao moćan motivator, vodič i timski ujedinitelj za veliki broj funkcionalnih grupa i odeljenja. Izjava o misiji pored razlog postojanja organizacije saopštava i način na koji ona služi svojim ključnim akterima ili zainteresovanim stranama. Izjave o misiji često su duže od izjava o viziji. U poslednje vreme izjave o misiji takođe uključuju i listu vrednosti koje pokreću organizaciju.

Na primer: Izjava o misiji Starbaksa (Starbucks), svetskog lidera u  poslovima sa kafom, opisuje šest smernica i principa koji  ističu i vrednosti organizacije:

  1. Omogućiti vrhunsko radno okruženje i tretirati sve zaposlene sa poštovanjem i

dostojanstvom.

  • Prihvatiti različitosti kao bitnu komponentu u načinu poslovanja.
  • Primeniti najviše standarde izvrsnosti prilikom nabavke, pečenja i isporuke naše uvek sveže kafe.
  • Sve vreme razvijati entuzijastično zadovoljne klijente.
  • Davati pozitivan doprinos našoj zajednici i očuvanju životne sredine.
  • Prepoznati da je profitabilnost od suštinskog značaja za naš budući uspeh.

Tojota, decenijama među pet najuspešnijih svetskih organizacija, je svoje globalne korporativne principe i vrednosti iskazala u svojoj misiji:

1. Poštovati jezik i duh zakona svakog naroda gde obavljamo posao i pokazati otvorenost i poštenu korporativnu aktivnost da bismo bili dobri korporativni građani sveta.

2. Poštovati kulturu i običaje svakog naroda i doprinositi ekonomskom i društvenom razvoju kroz aktivnosti korporativne društvene odgovornosti u zajednici gde poslujemo.

3. Posvetiti se isporučivanju čistih i bezbednih proizvoda i poboljšanju kvaliteta života kroz sve naše aktivnosti.

4. Kreirati i razvijati napredne tehnologije i pružati izvanredne usluge i proizvode

koji zadovoljavaju potrebe kupaca širom sveta.

5. Negovati korporativnu kulturu koja poboljšava individualnu kreativnost i vrednost timskog rada, istovremeno poštujući međusobno poverenje i poštovanje između radnika i uprave.

6. Težiti razvoju i  rastu u skladu sa globalnom zajednicom kroz inovativnost i dobro upravljanje.

7. Raditi sa poslovnim partnerima na istraživanju i inovacijama radi postizanja stabilnog, dugoročnog rasta na obostranu korist, a istovremeno ostati otvoren za nova partnerstva.

KADA

Što pre je moguće, jer kako radite a da svaki zaposleni ne zna čime se vi u stvari bavite i zašto je to važno zajednici u kojoj postojite.

Zašto:

Izjava o misiji nije nešto što napišete preko noći…

Vaša izjava o misiji postaje vaš ustav, čvrst izraz vaše vizije i vrednosti.

To postaje kriterijum po kome merite sve ostalo u svom životu.

Stiven Kovi

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop