Izgradnja novih navika

Ako radite stvari na isti način a očekujete drugačije rezultate to je najsigurniji znak ludila. Albert Ajnštajn

Postavljanje ciljeva je aktivnost koja narušava postojeći „poredak stvari“ jer pokreće osobu na promene i kretanje unapred. Jedna od najvećih prepreka ostvarenju ciljeva je ljudska potreba da se drže svojih navika ili načina na koji su živeli pre toga. Naše navike mogu biti neverovatno moćne čak i kada su neproduktivne i nezdrave. Graditi nove i zdravije, međutim, mnogo je lakše kada mi razumemo način na koji one funkcionišu. Uobičajeno ili rutinsko ponašanje se često deli na tri elementa:

1. Znak – Stimulans ili okidač koji pokreće našu uobičajenu rutinu, na primer: po završetku večere imam žudnju za nečim slatkim.

2. Ponašanje – Radnje koje čine naviku, na primer: posežem za kolačima, sprovodim ritual konzumiranja deserta.

3. Nagrada – Opipljiv ili nematerijalni pozitivni stimulans za ponašanje, na primer: zadovoljenje hedonističke strasti za poslasticama i šećerom kao okidačem za proizvodnju dopamina, enzima zadovoljstva.

Prekidanje stare navike ili stvaranje nove uključuje:

  1. Identifikovanje znaka
  2. Planiranje novog ponašanja
  3. Davanje nagrade

Planiranjem nagrade za naše željeno ponašanje – novu naviku – mi stvaramo motivaciono okruženje koje nas podržava da nastavimo dalje sa tom novom navikom. Tabela u nastavku koristi tehniku („Ako-onda”) kako bi vam pomogla da napravite cilj za svaki korak u promeni neproduktivnih navika. Da biste dovršili tabelu, dopunite osnovu rečenice u svakom koraku kako biste uspeli da izgradite novu naviku. Ovaj ilustrativni primer treba da vam pomogne da lakše primenite tehniku.

  • ZNAK   “Ako…”Na primer, ako počnem da pregledam društvene mreže umesto da radim na projektu…
  • PONAŠANJE   “Onda ću…” Na primer. Staviti moj telefon i tablet u ormar, dalje od mog pogleda…
  • NAGRADA “Nagrada…”Na primer, završiću projekat u roku i  moći ću da zatražim odmor…

TABELA ZA IGRADNJU NOVIH NAVIKA

Matrica ponašanjaKreativna rešenja
Znak: Ako… 
Ponašanje: Onda ću… 
Nagrada: 
Znak: Ako… 
Ponašanje: Onda ću… 
Nagrada: 
Znak: Ako… 
Ponašanje: Onda ću… 
Nagrada… 
Znak: Ako… 
Ponašanje: Onda ću… 
Nagrada… 

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop