Želja je dokaz postojanja moći

Mark Viktor Hansen