Posts

Test - Koliko kvaliteta uspešne osobe posedujete?

Uporedite objektivno iskaze sa obe strane i ubeležite + ili - pored onih koji vas najtačnije opisuju.
ccm24 Uzorni model

Velike misli Mihajla Pupina

Inspirišite se sa jednim od najuspešnijih ljudi našeg roda

Zašto je samouverenost temeljni stub svakog uspeha?

Vi postajete ono što najvažniji ljudi u vašem životu očekuju da ćete postati. Viktor Frankl
ccm33 Mentor Prodaja

Šampionsko stanje uma

Zašto hoću da budem vrhunski prodavac
ccm32 Uzorni model

Jutarnja rutina najuspešnijih preduzetnika

Reda mora biti. Nemačka poslovica
ccm32 Pobednički mentalitet

Kako da ojačate osobinu broj 1 uspešnih ljudi: Samouverenost

Ponašajte se kao da već posedujete kvalitet koji želite da imate i imaćete ga. Aristotel

Kako da efikasno kontrolišite timsko napredovanje ka cilju?

Razlog broj jedan za neuspeh u postizanju ciljeva je gubitak fokusa na njih.
ccm28 Pobednički mentalitet

Proaktivnost, navika #1 uspešnih lidera

Reaktivni lideri i timovi nisu produktivni
ccm27 Uzorni model

5 finansijskih navika uspešnih preduzetnika

Naša glavna životna potreba je neko ko će nas dovesti do onoga što možemo da budemo. Ralf Valdo Emerson
ccm25 Uzorni model

Zadivljujuća moć vizualiziranja uspeha

Negujte svoje vizije i snove jer su deca vaše duše i detaljni planovi vaših konačnih dostignuća. Napoleon Hil