Posts

ccm31 Mentor Timski rad

Mapiranje aktivnosti u timu

Delegiranjem do moćnog tima
ccm30 Mentor finansije

Koliko dobro poznajte saradnike

Sebe procenjujemo prema onome što smo sposobni da uradimo, dok nas drugi procenjuju prema onome što smo već uradili. Henri Vordsvort Longfelou

Postavljanje ciljeva sa timom

Da li postavljate ciljeve Sa timom ili Za tim

Kako ostvariti timski konsenzus

Donošenje odluka konsenzusom je najproduktivniji način timskog odlučivanja.
Kako da

Kako da formirate tim od grupe zaposlenih

Timovi su produktivniji od grupa zaposlenih i zato je liderski imperativ # 1 formiranje tima
mentor upravljanje

Kako da efikasno donosite timske odluke

Donošenje odluka i postizanje timskog konsenzusa je kruna sastanka i najbolja garancija da će se dogovoreno realizovati