Posts

Endru Karnegi

Ljudi koji ne uspeju da se motivišu za život moraće da se zadovolje sa prosečnošću bez obzira koliko su im impresivni drugi talenti.

Koliko je jak vaš preduzetnički duh?

Šta posedujete a šta treba da izgradite da biste bili uspešan preduzetnik?