Posts

ccm36 Mentor Korisnicki Servis

Kako stvoriti organizacionu kulturu koja odgovara korisnicima

Sinergija organizacione kulture i korisničkog servisa

Upitnik - Organizacijski model ponašanja

Cilj: Utvrditi u kom modelu ponašanja vaša organizacija pretežno…