Posts

Mentor Upravljanje

Planiranje produktivnog sastanka i kreiranje agende

Držanje sastanaka je jedna od tri najčešće aktivnosti menadžera. Proverite da li radite na nivou vrhunskih lidera produktivnih sastanaka?

Formula za podizanje lične produktivnosti

Put ka uspehu je uvek u gradnji. Arnold Palmer

Optimizam podiže produktivnost za 35%!

„Možda ne možemo često da kontrolišemo ono što se dešava izvan nas samih, ali uvek možemo da kontrolišemo ono što se dešava u nama samima.“ Bendžanim Frenklin

Da li radite na sva 4 nivoa produktivnosti?

Zahtevi modernog poslovanja su nametnuli i nove zahteve za produktivnost zaposlenih.