Posts

Poslovno umrežavanje i efikasnija prodaja

Kako da pronađete potencijalne kupce

Kako da osvojim osobinu šampiona prodaje – OPTIMIZAM

Pesimisti nemaju šta da traže u prodajnoj avanturi

Kako da dobijete preporuke da biste ojačali svoju prodaju?

85% kupovina se dogodi preporukom od usta do usta.
ccm37 Mentor Prodajaa

Humor i proaktivna prodajna kultura

Pesimista se žali na vetar. Optimista očekuje da će se vreme…

Test za konsultante u prodaji

Kvalitetna priprema za prodajne pregovore je pola dobijene bitke
ccm33 Mentor Prodaja

Šampionsko stanje uma

Zašto hoću da budem vrhunski prodavac
ccm32 Mentor Prodaja

Prodajne veštine - Test znanja

Test znanja

Prodajni intervju

Dijagnostikovanje problema, potreba i želja kupaca

Artiljerijska podrška prodajnom procesu

Svedočanstva zadovoljnih korisnika

Stvaranje mreže lojalnih kupaca

Najbolja prodajna investicija