Posts

ccm24 Mentor finansije

Kako da smanjite svoja dugovanja

Strategija za pregovaranje sa vašim poveriocima
Mentor Upravljanje

7 koraka za poboljšanje vaše pregovaračke veštine

Kada govoriš ne možeš da slušaš. Kada ne slušaš, ne učiš. Bernard Lind