Posts

Šaljiva menadžerska komunikacija

Ako ne koristite osmeh u radu sa ljudima to je kao da imate milion dolara u banci a nikada ih ne podižete.