Posts

ccm22 mentalni fitnes

Ralf Valdo Emerson

Jednom kad donesete odluku univerzum kuje zaveru da to omogući.