Posts

Čarobni štapić za uklanjanje nezadovoljstva zaposlenih

ko balansirati učinak i nagrade radi zadovoljstva zaposlenih

5 načina da smirite nezadovoljnog korisnika

Nezadovoljan korisnik nije lojalan korisnik
ccm18 Mentor Korisnicki Servis

5 načina da smirite ljutitog i nezadovoljnog klijenta

Nezadovoljan klijent je u 7% slučajeva ponovni kupac a u 95% negativna reklama