Posts

Izgradnja novih navika

Ako radite stvari na isti način a očekujete drugačije rezultate to je najsigurniji znak ludila. Albert Ajnštajn
ccm22 Mentor Upravljanje

6 stvari koje pravi lideri rade svakog dana

Koje navike treba da izgradite da biste postali vrhunski lider