Posts

10 razloga zašto je kvalitet korisničkog servisa vaš najvažniji pokazatelj

Morate da isporučite dodatnu vrednost kako biste transformisali dobar u veliki posao.

Stvaranje kulta kvaliteta je prvi zadatak modernih rukovodilaca

Ako radite stvari na isti način a očekujete drugačije rezultate…

Test - Koliko kvaliteta uspešne osobe posedujete?

Uporedite objektivno iskaze sa obe strane i ubeležite + ili - pored onih koji vas najtačnije opisuju.
ccm32 Pobednički mentalitet

Kako da ojačate osobinu broj 1 uspešnih ljudi: Samouverenost

Ponašajte se kao da već posedujete kvalitet koji želite da imate i imaćete ga. Aristotel
ccm25 Mentor Marketing

Potraga za najpozitivnijom stranom posla

Kako da stalno ističete najveći kvalitet svoje kompanije

Kako da merite kvalitet svog korisničkog servisa

Od toga zavisi samo opstanak vašeg posla

Kako da uvedete sistem individualnih predloga

Najbolja praksa za poboljšanje kvaliteta rada i smanjenje troškova