Posts

Kako da proizvedete antibiotik za krizu

Najbolji lek je visoka posvećenost zaposlenih

Osnažite prodaju u vreme krize

Kriza se na kineskom piše sa dva slikana znaka, jedan označava opasnost a drugi mogućnost. Samo od nas zavisi koji ćemo od ova dva znaka izabrati. Džon F. Kenedi