Posts

ccm45

5 saveta za stvaranje vrhunskog korisničkog iskustva

Kako obezbediti izvrsnost vašeg korisničkog servisa  ŠTA Stvaranje…

Kako da stvorite organizacionu kulturu koja odgovara korisnicima?

Odnosi unutar organizacije se preslikavaju na vaše korisnike
ccm36 Mentor Korisnicki Servis

Kako stvoriti organizacionu kulturu koja odgovara korisnicima

Sinergija organizacione kulture i korisničkog servisa

5 načina da smirite nezadovoljnog korisnika

Nezadovoljan korisnik nije lojalan korisnik

Šta stoji u pozadini ljutitog korisnika

Da li poznajete psihologiju besa

Korporativna kultura i odnosi sa vašim korisnicima

Kako da ojačate karakter vaše kompanije
ccm29 Mentor Korisnicki Servis

Razmišljaj kao KORISNIK ili zatvori posao

Koliki je totalni trošak vaših korisnika u saradnji sa vama
ccm28 Mentor Korisnicki Servis

5 saveta za izgradnju kulture korisničkog servisa

Kako da negujete izvrsnost u vašem odnosu sa korisnicima
ccm22 Mentor Korisnicki Servis

Korisnički servis u mobilnom dobu

Tehnološki trendovi su promenili sve priortete osim odnosa sa korisnicima

Njegovo veličanstvo KORISNIK

Drži ga, nedaj ga jer je dragocen