Posts

Kako da dobijete preporuke da biste ojačali svoju prodaju?

85% kupovina se dogodi preporukom od usta do usta.
ccm36 Mentor Korisnicki Servis

Kako stvoriti organizacionu kulturu koja odgovara korisnicima

Sinergija organizacione kulture i korisničkog servisa

Vežba za unapređenje korisničkog servisa

Ono što čujem zaboravim. Ono što zapišem zapamtim. Ono što uradim naučim. Konfučije

Šta stoji u pozadini ljutitog korisnika

Da li poznajete psihologiju besa

Korporativna kultura i odnosi sa vašim korisnicima

Kako da ojačate karakter vaše kompanije

Kako da izbegnete loš korisnički utisak

Nemojte da gubite korisnike zbog sitnih propusta
ccm28 Mentor Korisnicki Servis

5 saveta za izgradnju kulture korisničkog servisa

Kako da negujete izvrsnost u vašem odnosu sa korisnicima

Briga o kupcima je vaša najbolja marketinška strategija

Jeste li povezali marketinšku sa službom za korisnički servis?

Značaj oporavka od servisne greške

Ništa ne kreira naš imidž na tržištu kao oporavak od servisne greške

Zadržite lojalne korisnike!

Trka za osvajanje lojalnih korisnika je počela pre završetka pandemije