Posts

Kako da upravljate procesom donošenja odluka

Odluke su očevi naših akcija a akcije su očevi naših rezultata

Kako da otkrijete i unapredite svoj liderski stil?

Upitnik liderski stilovi

Tehnike fizičkog opuštanja

Kako da umanjite posledice stresa

Kako da odmah rešavate konflikte

Odmerite cenu sukoba

Kako da prevaziđete 3 prepreke za kontinuirani rast produktivnosti

Nauka o mozgu je rešila tajne volje i upornosti
ccm37 Kako da

Kako da postanete lider „narednog“ nivoa

Osigurajte svoju lidersku poziciju i u narednoj godini

Koji je vaš stil rada?

Kako da poboljšate efektivnost upravljanja poznavanjem stilova rada
ccm35 Kako da

Kako da se efikasno zaštite od stresa

Toflerove zone stabilnosti
ccm29 Mentor Korisnicki Servis

Kako da upravljate nervima i tremom prilikom prezentacije

Najveći broj prezentacija ne uspeva zbog treme i napetosti
ccm33 Kako da

Forma i struktura prezentacije

Šta nikako ne smete da radite za vreme prezentacije