Posts

ccm47

Pravila za javni nastup najuticajnijeg govornika na Ted Talk-u

Natpis u kancelariji jednog menadžera: Pažnja – budite sigurni da je mozak u pogonu pre nego stavite usta u brzinu.