Posts

Emotivna inteligencija (EQ) i poslovni uspeh

Na vaš uspeh u radu sa ljudima 30% utiče IQ a 70% EQ