Posts

Da li znate kako se kupuje finansijski zdrav posao?

Pre nego investirate svoj novac poverite ključne faktora finansijskog zdravlja
ccm16 Mentor finansije

Kako da izbegnete loše finansijske odluke

Posao se ne propada zbog nedostatka profita nego zbog nedostatka keša.
ccm10 Mentor Finansije

Kako da prevarite potrošača i podržite štedišu u sebi

Imate li disciplinu uštede malih suma koje se vremnom pretvaraju u pojas za spasavanje?
Mentor Finansije

Brza naplata dugovanja bez neželjenih posledica

Održavanje likvidnosti i povećanje lojalnosti klijenata su u velikoj koliziji u procesu naplate dugovanja. Kako usaglasiti i jedno i drugo?
Mentor Finansije

12 grešaka prilikom fakturisanja koje morate izbeći

Ispravno fakturisanje je uslov za brzu naplatu, brza naplata je uslov za brži protok keša i likvidnost a likvidnost je uslov za dugoročno održiv posao.