Posts

CCM #36 POST VIZUAL

Cloud Coaching Magazine #36

Novi broj u pdf formatu

Nivoi prioriteta

Infografik
ccm36 Mentor Komunikacija
ccm47

Pravila za javni nastup najuticajnijeg govornika na Ted Talk-u

Natpis u kancelariji jednog menadžera: Pažnja – budite sigurni da je mozak u pogonu pre nego stavite usta u brzinu.
ccm36 Pobednički mentalitet

4 koraka do proaktivnog liderskog stila

Kontinuirani napor, ne urođena snaga ili inteligencija, je ključ za razvoj svih naših potencijala. Vinston Čerčil

Koji je vaš stil rada?

Kako da poboljšate efektivnost upravljanja poznavanjem stilova rada
ccm36 Mentor Korisnicki Servis

Kako stvoriti organizacionu kulturu koja odgovara korisnicima

Sinergija organizacione kulture i korisničkog servisa
ccm36 Mentor Prodajaa

Kako da ostvarite prodaju za 7 sekundi?

Prvi utisak i šanse za prodaju
ccm36 Mentor Timski rad

Rizične situacije koje proizvode poslovni stres

Kako da ublažite i eliminišete stresne situacije iz vaše radne sredine
ccm36 Mentor Komunikacija

5 efektivnih pristupa za rešavanje konflikata

Poboljšajte koheziju vašeg tima i kompanije