Tajni sastojak poslovnog uspeha Bila Gejtsa

„Najbolje što umem da radim je da prenosim entuzijazam na saradnike.“
Bil Gejts

ŠTA

Vizionarsko i egzemplarno liderstvo su dva vida transformacionog lidrestva koja ističu ključan značaj vizije i ličnog primera u kreiranju promena koje je najveći menadžer današnjice istakao kao svoju glavnu osobinu i prednost. Komunikacija vizije je postala kamen temeljac vrhunskog liderstva i svaki lider mora da razvije ovu veštinu bez koje nema visoke gradnje i nema pobedničke atmosfere u organizaciji. Davanje ličnog primera kroz demonstraciju nesalomivog entuzijazma (verovanja + oduševljenja) za realizaciju vizije vaše kompanije je zadatak # 1 svakog istinskog lidera.

ZAŠTO

Entuzijazam je pogonsko gorivo preduzetnika. Vizija je pogonsko gorivo entuzijazama. Komunikacija vizije je pogonsko gorivo uspešne kompanije. Zato je Lider odgovoran za inspirativnu i motivacionu komunikaciju vizije među zaposlenima i davanje ličnog primera u obnovljivoj energiji entuzijazma za poslovnu ideju koju realizuju.

KAKO

Jedan od najefektivnijih načina za komunikaciju vizije je „pričanje priča“ ili iznošenje vrednosti i vizije kroz ilustrativne priče koje podsećaju zaposlene na to šta je istinski važno u procesu promena. Preporučuje se da lider razvije tri priče:

  1. Ko sam ja
  2. Ko smo mi
  3. Gde tačno idemo

Ko sam ja priča treba da kaže nešto o lideru i njegovom sistemu vrednosti.

Ko smo mi priča treba da ilustruje vrednosti organizacije, izgradi timski duh, kreira uzorne modele i definiše kulturu organizacije.

Gde tačno idemo je priča o izgledu idealne budućnosti ka kojoj smo se svi zaputili.

Da bi sproveo viziju lider mora istinski da motiviše i inspiriše saradnike a u tom poslu mu mogu pomoći sledeći saveti:

  • Postavite jasne standarde ponašanja i rada koji se od saradnika očekuju.
  • Očekujte najbolje od svojih saradnika istinskim verovanjem u njihove sposobnosti.
  • Budite prisutni, šetajte među ljudima, primećujte ih i istinski brinite o njihovom ponašanju, akcijama i rezultatima.
  • Individualizujte priznanja ne samo vodeći računa o potrebama saradnika nego tako što ćete ih učiniti posebnim u samom procesu odavanja priznanja.
  • Pričajte priče o saradnicima, događajima i dobrim poslovnim poduhvatima koje imaju motivacioni i edukativni karakter.
  • Proslavljajte zajedno.
  • Vodite primerom da biste zadobili poverenje i osnažili svoju poruku.

KADA

Odredite datum do kada ćete pripremiti sve tri priče relevantne za dobru viziju kompanije i njenu korporativnu kulturu posvećenosti.

Odredite datum kada ćete ih jednu po jednu prezentovati svojim zaposlenima.

Zašto:

Da biste bili transformacioni lider morate neprestano da dovodite u pitanje

stara uverenja i navike i tako vodite ka kreaciji nove zajedničke vizije organizacije.  

Kroz osnaženje, ohrabrenje i dobar role modeling lider može da motiviše saradnike da implementiraju viziju i sprovode kontinuirane promene na bolje.

Rad na realizaciji vizije se ne dešava u velikim kreativnim skokovima i genijalnim idejama nego u svakodnevnim malim poboljšanjima koje svaki zaposleni izvodi krećući se u pravcu vizije koja je zacrtana.

Zadatak transformacionog lidera je da ih motiviše da taj posao smatraju svojim prioritetom.