Emotivna inteligencija (EQ) i poslovni uspeh

Na vaš uspeh u radu sa ljudima 30% utiče IQ a 70% EQ

ŠTA

Šta je tačno emotivna inteligencija i kako da podignete svoj EQ koeficijent i povećate svoj liderski kapacitet i poslovne rezultate?

ZAŠTO

Istraživanja su pokazala da visok koeficijent inteligencije (IQ) nije garancija za uspeh u poslu. Danas su nam, da bi bio osiguran razvoj «kompletne ličnosti» i vrhunskog menadžera potrebni i visok IQ i visok koeficijent emocionalne inteligencije (EQ). Korist od uporednog razvoja vaše emocionalne i kognitivne inteligencije podrazumeva uspešan poslovni život, porast mentalnog i fizičkog zdravlja i postizanje većeg kvaliteta u odnosima sa drugima i neuporedivo bolje rezultate u svim poslovnim segmentima.

Prvobitne reakcije naše emotivne inteligencije su put  → ka boljem zdravlju → većem doživljaju sreće i bliskosti  → postizanju jačeg vođstva i jasnije vizije  →  većeg uspeha i viših ciljeva  → ka unapređenju naše samosvesti  →  ka osiguravanju zdravijih odnosa i istančane percepcije i na kraju put  → ka  postizanju većeg zadovoljstva.

Ukratko, EQ nam je potrebna da bismo ostvarili svoje ciljeve u radu sa drugim ljudima.

KAKO

Postoji pet ključnih koraka ili sposobnosti od kojih se sastoji EQ:

 1. SAMOSVESNOST
 2. SAMOKONTROLA
 3. SAMOMOTIVACIJA
 4. EMPATIJA
 5. SOCIJALNE VEŠTINE

→  SAMOSVESNOST:

Kamen temeljac ili osnova EQ je samosvesnost. Ona pokreće ostale sposobnosti. Što više znamo o sebi, to ćemo biti u mogućnosti da bolje kontrolišemo i biramo način na koji ćemo se ponašati u datoj situaciji. Kod samosvesnosti se radi o saznanju gde smo trenutno i gde želimo da budemo, ona nas fokusira na spremnost za promenu kako bismo stigli na cilj zajedno sa drugima.

Da bismo postali samosvesniji trebalo bi pratiti sledeće korake:

 • Naučite razliku između misli i osećanja. Ako želimo da sebe upoznamo veoma je važno da znamo razliku između: «Ja mislim» i «Ja osećam».
 • Tokom dana upitajte sebe kako se osećate i budite iskreni prema sebi. Ako vam srce lupa, crvenite u licu i nedostaje vam vazduha – to je obično znak za neko osećanje. Upitajte se: «Koje osećanje se krije iza toga?». Imenujte to osećanje – strah, anksioznost, ljubav, strepnja.
 • Budite otvoren prema tuđim savetima. Prijatelji i saradnici često nam mogu pomoći da shvatimo vlastito ponašanje.

→  SAMOKONTROLA:

Samosvesnost je osluškivanje naših osećanja i učenje od njih a samokontrola je upravljanje tim osećanjima tako da od njih bude više dobra nego štete. Samokontrola aktivira našu racionalnu stranu i daje nam vremena da umirimo osećanja kad je to potrebno. Takođe nam pomaže da delujemo s namerom, a ne impulsivno.Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći kod samokontrole:

 • Kontrolišite ono što sebi govorite u svom unutrašnjem dijalogu.
 • Preuzmite odgovornost za svoje emocionalne reakcije.
 • Predvidite «emocionalne» okidače i pripremite se da upravljate reakcijama na njih.
 • Svaku iritirajuću situaciju preoblikujte u «vežbu rešavanja problema». Kada se suočavate sa situacijom koja izaziva nepoželjnu emocionalnu reakciju smanjite svoju ljutnju tako što ćete se fokusirati na ponašanje. Neka uvek trenutno ponašanje bude problem, a ne osoba.
 • Koristite humor!
 • Nikada ne potcenjujte moć dubokog udisanja. Povećanje dotoka vazduha ka mozgu smanjuje napetost, razbistrava misli i relaksirajuće deluje na psihu i telo. Takođe vam pruža trenutak da saberete misli i da promislite pre nego što nešto kažete ili uradite.
 • Izdvojite sebe iz situacije i idite dalje. Postoji velika korist od samo-distanciranja od neke neugodne situacije i preusmeravanja vaše energije u neku novu aktivnost. Ovo će vam pomoći da povratite perspektivu, povećate koncentraciju i reorganizujete se.

→  SAMOMOTIVACIJA:

Samomotivacija je usmeravanje snage naših emocija ka cilju koji će nas motivisati i inspirisati. To je i zamišljanje kako ostvarujemo neki cilj i preduzimanje svih potrebnih koraka da bismo došli do njega. Evo nekoliko načina kako ćete popraviti svoju motivaciju:

 • Budite svesni načina na koji sebi objašnjavate propuste u životu… ostanite realni. Shvatite da možete kontrolisati i birati šta ćete da mislite i osećate. Povećajte svoju upornost tako što ćete uvek biti svesni cilja u životu.
 • Da biste dobili dodatnu energiju, povežite svoje ciljeve sa vrlinama. Odlučnost i upornost su pogonsko gorivo uspevanja i temelj visoke motivacije..
 • Težite ka tome da postignete optimalno stanje dok radite na realizaciji ciljeva.
 • Vizualizirajte!
 • Konstantno učite! Potraga za znanjem će izgraditi tvoja područja snage. Bićete vredniji i svestraniji.

→  EMPATIJA:

Empatija znači biti u mogućnosti da sagledamo problem iz perspektive druge osobe. Dobro je biti svestan osećanja drugih ljudi, sve dok znamo da su to njihova osećanja, a ne naša. Empatija počinje sa slušanjem. Šta znači, uspostavljanje odnosa sa ljudima. Individue koje imaju manjak empatije su više fokusirane na sopstvene potrebe i obraćaju malo ili nimalo pažnje na tuđe. Empatija je lepak koje će povezati neku grupu da uspešno sarađuje. Neke od tehnika za unapređenje empatije su:

 • Pazite na neverbalne pokazatelje isto kao i na verbalne. Istraživanja pokazuju da reči iznose samo oko 7% komunikacije. Ton i brzina govora sadrže 38% poruke, dok 55% ostaje neizgovoreno i otkriva se kroz govor tela, kao što su stav, kontakt očima i sl.
 • Delite svoja osećanja s drugima i budite iskreni. Dobra komunikacija otvara dvosmernu ulicu poverenja.
 • Vaše izgovorene i neizgovorene poruke moraju biti identične. Mislite ono što govorite, radite ono što govorite. Razvoj osobine integriteta je nabolji put do poverenja.
 • Kad god je moguće idite ljubaznijim putem. Postoji mnogo načina da se iznese mišljenje ili kritika. Možete biti iskreni i kritikovati, ali ipak na lep način, što takođe povećava poverenje. Konstruktivna kritika povećava sposobnost.
 • Pokušajte da sagledate situaciju iz perspektive druge osobe. Empatija je da zamislite kako bi bilo da ste u tuđoj koži. Trebalo bi verovati da svako čini ono što najbolje može imajući u vidu ono što trenutno ima na raspolaganju.

→  SOCIJALNE VEŠTINE:

Ovu sposobnost čini uspešna interakcija sa ljudima i veština da se nosimo i upravljamo sa emocijama drugih. Sa visokim socijalnim veštinama projekt menadžeri su bolji komunikatori i bolji saradnici. Lideri projekta koji imaju socijalne veštine su dobri u upravljanju promenama i rešavanju konflikta diplomatskim putem ali pre svega su sjajni u davanju podrške drugima kada je teško. Neke tehnike pomoću kojih ćeš imati bolje odnose na poslu:

 • Podelite svoju strast i entuzijazam prema poslu i viziji svoje organizacije – to je zarazno!
 • Stvorite inspirativnu radnu atmosferu. Ako pokažete iskrenost i poverenje, ako cenite svoj tim stvarate savršeno okruženje za njih u kojem mogu dati svoj maksimum.
 • Koristite «brainstorming». To ne samo da je dobro za iznalaženje potpuno novih ideja, nego i sam proces povećava prijateljstvo i poverenje među članovima tima. Ovo može olakšati put ka budućoj saradnji zbog kreativne veze koja je ostvarena.
 • Budite spremni da upravljate i pomognete drugima, ali isto tako da drugi pomognu vama. Ovo je jedna od najvažnijih sposobnosti na radnom mestu.

Dokazano je u praksi da je EQ važnija od IQ za postizanje uspeha u svakoj vrsti posla koja uključuje rad sa ljudima u timu. EQ se može neprestano razvijati i omogućiti ljudima da poboljšaju svest o sebi i drugima, da stvore saradnju i harmoniju. U praksi, ona omogućava ljudima da postanu svesni svojih mogućnosti, svojih izvora snage i kreativnosti i da svesno odaberu najefiksniju reakciju na datu situaciju.

KADA

Napravite akcioni plan za razvoj vaše emotivne inteligencije tako što ćete se fokusirati na jednu po jednu osobinu. Trudite se da odmah primenjujete naučene veštine.

Zašto:

Najvažniji sastojak formule uspeha je poznavanje rada sa ljudima.

Teodor Ruzvelt