ccm36 Mentor Timski rad

Rizične situacije koje proizvode poslovni stres

Kako da ublažite i eliminišete stresne situacije iz vaše radne sredine

ŠTA je to poslovni stres?

 • To je odgovor organizma koji ljudi imaju kada su preopterećeni zahtevima posla i pritiskom za postizanje rezultata a za koje misle da sa svojim trenutnim sposobnostima, kapacitetima i resursima nisu u stanju da isporuče na očekivani način.

ZAŠTO je važno da ga stavite pod kontrolu u vašoj kompaniji?

Zato što stres snižava motivaciju, radnu energiju i produktivnost zaposlenih. Zato što stres povećava agresivnost na poslu, procenat oboljevanja zaposlenih i frekvenciju bolovanja a češće dovodi i do najtežih oboljenja koja u potpunosti onesposobe zaposlenog da obavlja  svoj posao.

KAKO

Stres se dešava u različitim situacijama na poslu ali se intenzivira kada zaposleni oseća da nema dovoljnu podršku od svog rukovodioca i saradnika kao i da nema dovoljnu kontrolu nad samim radnim procesom. Pritisak na poslu ili radni izazov ako ga pogledate iz drugog ugla je neminovan u današnjem poslovnom okruženju koje se neprestano menja. Neizdrživ pritisak za jednog zaposlenog je prihvatljiv izazov za drugog, jednome smanjuje sposobnosti i učinak a drugoga motiviše i stimuliše da uči i napreduje. Znači poslovni pritisak nije objektivna nego subjektivna kategorija i zato pojedini rukovodioci ne razumeju svoje zaposlene. Ono što njima ne predstavlja pritisak i ne izaziva stres  podrazumevaju da ne proizvodi stres ni njihovim zaposlenima. Ipak kada pritisak postane preteran a naročito kontinuiran onda on proizvodi stanje stresa kod zaposlenog koje dovodi ne samo do značajnog pada njegovog učinka nego često i do narušavanja zdravstvenog stanja.

Uobičajeni uzroci stresa na radnom mestu:

 • Loša organizacija posla
 • Loše definisana radna mesta i odgovornosti
 • Loše upravljanje
 • Nezadovoljavajući radni uslovi
 • Nedostatak podrške od saradnika i rukovodioca

Koje su to rizične, poslovne situacije za pojavu stresa?

Rizične situacije koje mogu uzrokovati stres na poslu mogu se podeliti na:

 1. RADNI SADRŽAJ
 2. RADNI KONTEKST

 

 RADNI SADRŽAJ uključuje:

 • Sadržaj posla (monotonija, nedovoljna stimulacija, besmisleni zadaci, nedostatak raznolikosti itd.)
 • Opterećenje i tempo rada (previše ili premalo posla, rad pod vremenskim pritiskom itd.)
 • Radno vreme ( strogi ili nefleksibilni, dugi i nepredvidivi, loše osmišljeni sistemi smena)
 • Učešće i kontrola (nedostatak učešća u donošenju odluka, nedostatak kontrole nad radnim procesima, tempom, satima, metodama i radnim okruženjem)

 

RADNI KONTEKST uključuje:

 • Razvoj karijere, status i platu (nesigurnost posla, nedostatak mogućnosti za napredovanje, nedovoljno ili previše napredovanja, rad „niske društvene vrednosti“, nejasni ili nepošteni sistemi ocenjivanja učinka, prekomerna ili nedovoljna kvalifikovanost za posao)
 • Uloga u organizaciji (nejasna uloga, sukobljene uloge)
 • Međuljudski odnosi (neadekvatno, neuviđavno rukovođenje koje ne pruža potrebnu podršku ili , loši odnosi sa kolegama, maltretiranje/uznemiravanje i nasilje, izolovani ili usamljeni rad itd.)
 • Organizacijska kultura (loša komunikacija, loše upravljanje, nedostatak pravila ponašanja, nedostatak jasnoće u vezi sa organizacijskim ciljevima, strukturama i strategijama)
 • Ravnoteža između poslovnog i privatnog života (sukobljeni zahtevi posla i porodice, nedostatak podrške za porodične probleme na poslu, nedostatak podrške za radne probleme u porodici, nedostatak organizacijskih pravila i politika koji bi podržali ravnotežu između privatnog i privatnog života)

Analizirajte ove rizične situacije koje izazivaju stres kod vaših zaposlenih i napravite akcioni plan za ublažavanje ili eliminaciju ovih uzroka. Zašto lideri to treba da urade za zaposlene. Zato što ljudi uglavnom nisu svesni stresa i ne prepoznaju stresne situacije. Zato što se stres zbog te karakteristike i zove „tihi ubica“. Zato što zaposleni koji rade pod kontinuiranim stresom nisu produktivni i nisu kreativni. Dovoljno razloga da se ozbiljno pozabavite ovim stresno rizičnim situacijama.

KADA

Da živimo i manje stresnim vremenima rekao bih vam polako, ne morate da žurite, ali budući da živimo u vremenu kada nam je čaša stresa prepuna i svaki novi je kap koja preliva čašu zdravlja i vodi u bolest i odsustvo sa posla, najbolje je da krenete odmah,

Ako želite da me uzdignete vi sami morate biti na višem nivou od mene.

Voren R. Ostin