Organizujte svoje finansije u sedam lakih koraka

Kako da planirate i kontrolišete privatne finansije

ŠTA

Sedam saveta za bolju organizaciju personalnog finansijskog plana i bolje upravljanje svojim finansijama.

ZAŠTO

Zato što je kontrola nad finansijama uslov za njihovo očuvanje i održivi rast. Zato što je uspostvaljanje finansijskih prioriteta i discipline najbolji način da se očuva njihova vitalnost i dugovečnost.

KAKO

Korak #1: Kreirajte i redovno pregledajte svoj finansijski plan. U osnovi finansijski plan je set ciljeva, strategija i rokova za ostvarenje tog plana, na primer: kupovina stana, pokretanje i upravljanje sopstvenim penzionim fondom, pokretanje dečijeg fonda za školovanje, otplata dugovanja i sl. Stavite sve svoje dugročne i kratkoročne finansijske ciljeve na papir zajedno sa rokovima. Plan vam obezbeđuje fokus i disciplinu u upravljanju finansijama i daje vam mogućnost da izvršite analizu progresa kao i da utvrdite prioritete za najefektivniju upotrebu vaših finansijskih resursa. Važno je da plan pregledate periodično i prilagođavate ga novonastalim situacijama ili željama kao što su: promena u bračnom statusu, gubitak posla, rođenje deteta i sl.

Korak #2: Dobro organizujte svoje finansijske izveštaje. Upravljanje finansijama je nemoguće bez pedantnog vođenja izveštaja kao što su:

Izvodi iz banaka

Kreditni (kartice) izvodi

Investicioni računi

Poreske obaveze (povraćaj poreza)

Polise osiguranja

Popis lične imovine (pokretne i nepokretne) i sl.

Korak # 3: Izračunajte svoju neto vrednost. Cilj je da shvatite jasno šta imate a šta dugujete. Ako vaša sredstva i imovina (nekretnine, bankovni računi, investicije i sl) prevazilaze vaša dugovanja (stambeni kredit, kartice, studentski kredi ti sl) onda je vaša neto vrednost pozitivna. Clj je da na kraju svake godine vaša neto vrednost bude uvećana u skladu sa planom koji ste zacrtali.

Korak # 4: Isplanirajte potrošnju. Dobar plan potrošnje vam pokazuje odakle vaš novac dolazi i gde odlazi. Ulazni deo uključuje vašu platu, bonuse, prihode od kamata i akcija, od rentiranja nekretnina i sl. Izlazni deo je detaljan listing vaših troškova ali i štednje i ulaganja novca. Trudite se da deo za štednu i investicije bude dominantniji na toj listi. Ako živite racionalno vaš ulaz bi trebalo da bude jednak vašem izlazu. Izbalansirani plan potrošnje vam omogućava dobar uvid u tokove vašeg novca i olakšava vam odluke u vezi  zaustavljanja neprimetnog a neracionalnog trošenja.

Korak # 5: Osnujte svoj fond za hitne intervencije i nepredviđene situacije. Idelano taj fond bi trebalo da pokriva tri do šetst meseci vaših osnovnih životnih troškova u slučaju da izgubite svoje regularni izvor prihoda. U zavisnosti od sigurnosti vašeg posla vi možete povećavati postepeno vrednost ovog fonda. Oročavajte ova sredstva da biste ih uvećavali kamatom.

Korak # 6: Smanjite na minimum svoje potrošačke kredite. Ovo je najveći balast vašim finansijama budući da se progresivno i neprimentio uvećava. Ako vaši potrošački krediti – kartice, studentski kredit, auto kredit i krediti za kupovinu roba i usluga – prevazilaze 20% vaših mesečnih primanja umanjenje tih dugovanja mora postati vaš prioritet. Naročito se to odnosi na preskupe kredite za servisiranje kartica ili kratkoročnih keš kredita.

Korak # 7: Nabavite odgovarajuće osiguranje. Upravljanje rizikom obezbeđuje dugoročnu sigurnost vašim finansijama. Osiguranje od ozbiljnih medicinskih problema, od težih povreda, životno osiguranje, osiguranje automobila, kuće i ostalih vrednosti može da vas spasi od finansijske katastrofe. U nekim slučajevima osiguranje je i vid štednje (životno osiguranje) i može dobro da vam dođe u penziji. Zapamtite osiguravate se u trenutku kada vam to nije potrebno jer ako vam nekada zatreba onda nećete moći da ga dobijete.

KADA

Ako vam nedostatak novca nije naročito stresan onda nemojte da žurite.

Zašto:

Nije dovoljno znati, treba primeniti.

Nije dovoljno hteti, treba raditi.

Johan Volfgang Gete