ccm18 Mentor prodaja 1

Najefektivniji načini za davanje priznanja i pohvala

Osećanje da smo priznati i cenjeni su dva najveća motivatora

ŠTA

Devet saveta za davanje priznanja prodavcima koji će stvarno dopreti do njih i uticati na njihovu samomotivaciju.

ZAŠTO

Zašto što su na listi najvećih motivatora zaposlenih na prva dva mesta osećanje da smo priznati i cenjeni. Zato što kompaniju ništa ne košta davanje priznanja i poštovanje prodavaca od strane njihovog lidera a mnogo znači za krajnji prodajni rezultat tima.

KAKO

 1. Izrazite priznanje otvoreno i direktno
  Veoma sam zadovoljan sa vašim radom u prethodnom mesecu Milane i napredkom koji ste postigli ne samo u prodajnim rezultatima nego pre svega u pristupu prodaji i strategiji.
 2. Istaknite konkretna postignuća
  Veoma sam zadovoljan što ste postigli vaše mesečne targete. Sjajno je što se vaš prosek pozivanja novih klijenata i broju dnevnih poseta klijentima kontinuirano povećava u zadnja dva meseca.
 3. Podvucite i razloge za povećanje produktivnosti
  Razlog za veću produktivnost je taj što ste bolje planirali svoje posete klijentima. To je povećalo procenat vašeg aktivnog prodajnog vremena i zato imate veće rezultate. Naročit napredak ste postigli u Cross Selling aktivnostima i zakazivanju sastanaka na osnovu preporuka.
 4. Istaknite i pozitivne efekte rasta produktivnosti
  Porast vaše produktivnosti je značajno uticala i na rezultat tima i dostizanje targeta koje smo postavili. I vašim kolegama ste mnogo doprineli i neka vam to bude još veći podsticaj.
 5. Ohrabrite zaposlenog da nastavi sa tim tempom
  Nastavite samo ovim tempom i ja ću vas javno pohvaliti na sastanku menadžera prodaje a potom i predložiti za priznanje ili nagradu koje se dodeljuju na prodajnim konvencijama.
 6. Takođe, uzmite u obzir i prosečne rezultate
  Prosečnim prodavcima je takođe potreban motivacioni podsticaj. Rečenica: Vidim koliko naporno radite i mnogo cenim vaš napor. Gde bi naša kompanija bila bez vašeg konstatnog napora i angažovanja. Kada im date ovakvu podršku prodavci se osećaju manje frustriranim što ne prave veklike rezultate, podignu samopoštovanje i često se ohrabre da povećaju svoju produktivnost.
 7. Povećajte svoje kontakte sa prodavcima koji prave prosečne rezultate.
  Pošaljite im mailom poruku podrške i priznanja za naporan rad, upišite pozitivnu ocenu u njihovom izveštaju o radnom učinku, čestitajte im za upornost i borbenost i sl. Uvek imajte na umu da je prosečan rad koji se izvodi u kontinitetu jednak nadprsečnom radu koji se izvodi s vremena na vreme.
 8. Varirajte forme priznanja.
  Nije keš jedini način priznavanja. Pozovite prodavca sa suprugom na večeru u restoran, dajte im ekstra dane odmora, veći sto u kancelariji, bolju kancelariju, uvrstite ih u prodajni komitet koji donosi odluke o prodaji i sl.
 9. Učinite da se osećaju kao vredan deo kompanije.
  Obratite posebnu pažnju na razvoj socijalnog kapitala. Neka vaši prodavci imaju osećaj da ih organizacija ceni i ozbiljno tretira i da na njih gleda kao na važnu konkurentsku prednost firme.

KADA

Prodajni rezultati su imperativ a motivacija prodavaca je pogonsko gorivo koje je potrebno sipati svakog dana.

Zašto:

Bukvalno je tačno da najbolje i najbrže uspevate pomažući drugima da uspeju. 

Napoleon Hil