ccm35 Mentor Upravljanje

Liderski izazovi i rešenja

Saveti za tranziciju od menadžera „šefa“ do tim lidera

ŠTA

Saveti u formi pitanja i odgovora za unapređenje liderske prakse ili za tranziciju od menadžera „šefa“ ka lideru tima.

ZAŠTO

Zato što je poslovna praksa 21-og veka nedvosmisleno pokazala da su lideri timova produktivniji i inovativniji od menadžera „šefova“ odeljenja. Zato što ne postoji savršen lider, i zato što dobri lideri uvek pokušavaju sa poboljšaju sebe kroz samo-procenjivanje, trening, edukaciju, mentorski rad, kroz greške i učenje na greškama.

KAKO

Pošto nema savršenog lidera teško je izgraditi pravi liderski model ali možemo sa sigurnošću istaknuti nekoliko stvari koje odlikuju pravog lidera:

  • Vizija budućnosti
  • Sposobnost da se inspirišu i motivišu sledbenici da sprovode promene
  • Strast za usavršavanjem i sebe i sledbenika. Ta strast ih čini dobrim trenerima i mentorima
  • Prenos autoriteta na saradnike da bi se zadaci obavili

Odgovori na sledeća liderska pitanja i nedoumice mogu vam približiti liderski lik ka kojem svaki savremeni menadžer treba da stremi.

Da li lider treba da bude kontinuirano motivisan? Lider definitivno mora da bude neprestano visoko motivisan ukoliko ne želi da ga sledbenici ubrzo ne proglase folirantom. Sledbenici očekuju da lider bude veliki i nepokolebljivi entuzijasta u vezi sa poslom i da sve saradnike nadahnjuje tim entuzijazmom.

Da li svaki menadžer treba da bude lider? Svi dobri menadžeri su lideri do izvesnih granica. Oni moraju da sprovode viziju svog lidera stvarajući svoju sopstvenu viziju koja podržava tu veliku ideju i da povedu svoje članove tima u realizaciju te slike uspeha. Na primer Hauard Šulc prvi čovek Starbak kompanije je imao viziju 2000 kafeterija do 2000 godine. Ta vizija je postala glavna pokretačka snaga u pozadini velikog kompanijskog uspeha. Šulcova vizija je realizovana uz velike liderske napore stotina menadžera koji su imali vizije manjeg obima koje su direktno podržavale veliku 2000 do 2000-te viziju. Oni su realizovali te ideje uz pomoć delegiranja autoriteta na svoje saradnike. Predsednik kompanije ne sme biti jedini lider u organizaciji. Postoji toliko mnogo liderskih zadataka i jedan čovek ih ne može obaviti sam, potrebna mu je pomoć tim lidera.

Da li postoje osobine koje vas čine nepodobnim za liderstvo? Svako može postati lider ko ima volju i želju da ostvari taj cilj. Osobine koje vas blokiraju u liderskoj praksi se mogu promeniti ili ublažiti fokusiranjem na poželjnije osobine i njihovim čestim korišćenjem slabosti se prevazilaze. Postajanje savršenim liderom je proces učenja i menjanja koji se nikada ne završava i zato je uloga lidera tako izazovna i zanimljiva.

Koji je odnos između lidera i sledbenika? Lideri su agenti promene koji vode sledbenike ka ostvarenju kompanijskih ciljeva razvijajući njihove sposobnosti i veštine na tom putu. Na taj način postižu dobre rezultate za kompaniju a istovremeno povećavaju vrednost ljudskih resursa. Osnaženi članovi tima su garancija da će lider imati koga da postavi na svoje mesto kada bude unapređen na višu poziciju.

Da li je lideru potrebna moć i kako može da izbegne zamku zloupotrebe moći? Nivo moći koja je lideru potrebna određen je ciljevima koje treba da postigne. Moć je posedovanje kontrole, autoriteta i uticaja na druge. Ona se koristi da bi se ciljevi ostvarili. Neki lideri kao što je na primer predsednik države imaju na raspolaganju sve tri moći a drugi kao recimo duhovni lider može imati samo jednu – uticaj. Korupcija moći je određena stepenom razlikovanja liderskih aktivnosti u odnosu na moralne vrednosti koje je postavilo društvo ili zajednica. Mada su njihove aktivnosti kontrolisane tipom moći koju imaju ipak su presudni pokretači akcija njihove lične vrednosti i principi. Na primer Hitler je kao lider bio opsednut mržnjom prema određenim narodima i grupama i ta ga je mržnja odvela u apsolutnu zloupotrebu moći iako društvo koje je predvodio nije osuđivalo to njegovo ponašanje, naprotiv. Jedina preventiva za korupciju moći je zdravo i iskreno poštovanje drugih, tolerancija njihove različitosti.

Da li se slažete sa većinom autora da lideri moraju da podele svoje vreme na tri dela: prvi za upravljanje finansijama, drugi za kvalitet posla koji obavljaju a treći za odnose sa ljudima? Da bi ostvarili ova tri cilja lideri treba da slede čuveni Blejk Mutonov menadžerski obrazac koji ima dva fokusa jedan na zadatak a drugi na ljude. Dobri lideri imaju viziju usmerenu ka konkretnim ciljevima a onda ih postižu inspirišući ljude da rade na promenama i izazovima u nameri da izvrše zadatak. Ako ova dva fokusa izbalansira i usaglasi lider je na dobrom putu da svoju organizaciju dovede do uspeha.

Koja je najveća greška koju lider može da napravi? Greška da ne uvidi benefite od  različitosti. Ta greška vodi u stvaranje uniformnih ljudi u organizaciji i u jednoumlje. Ako nemate različitost u svom timu ostaćete uskraćeni za alternativna rešenja i kreativne branstorming aktivnosti koje vam pomažu da ostanete konkurentni. Takođe, ne možete dobro i pravovremeno da odgovorite ni zahtevima klijenata koji mogu biti sasvim različiti od vas.

KADA

Ne treba da žurite ukoliko možete pozitivno da odgovorite na sledeća pitanja: Da li ste stvorili viziju svog tima na osnovu glavne razvojne ideje kompanije? Da li ste izbalansirali svoj fokus na rezultat sa fokusom na ljude? Da li ste prihvatili i naučili kako da koristite  različitosti ljudi u vašem timu?

Postoje tri pravila za stvaranje dobrog lidera.

Nažalost niko ne zna koja su to pravila. 

Somerset Mom