ccm36 Mentor Korisnicki Servis

Kako stvoriti organizacionu kulturu koja odgovara korisnicima

Sinergija organizacione kulture i korisničkog servisa

ŠTA

Kako stvoriti organizacionu kulturu koja podržava vrhunske odnose sa korisnicima.

ZAŠTO

Otkada je u dvadeset prvom veku moć prešla na stranu korisnika pojavila se i izreka koja spaja korisnički servis i organizacionu kulturu a koja glasi:

  • Ako nemate pozitivnu organizacionu kulturu nećete imati pozitivne odnose sa korisnicima. Ako nemate pozitivne odnose sa korisnicima nećete imati lojalne korisnike koji su preduslov održivog razvoja svake organizacije.

Zaključak, morate stvoriti pozitivnu organizacionu kulturu fokusiranu na korisnike ako želite održivi razvoj vaše organizacije.

KAKO

Rešenje je u realizaciji sledećih saveta:

  • Svakodnevno merite kvalitet vaših usluga kroz analizu povratnih informacija od korisnika. Čitava organizacija mora postati opsednuta onim što korisnici žele i zahtevaju.
  • Budite veoma jasni i precizni u definisanju ponašanja koje se očekuje od zaposlenih, kako prema korisnicima, tako i prema njihovim kolegama.
  • Objasnite zašto je pružanje vrhunske usluge korisnicima važno ne samo za organizaciju nego i za širu zajednicu. Šta vaša organizacija radi što olakšava život građanima i privredi? Koju vrednost svojim radom prilažete za razvoj zajednice?
  • Neprestano ističite svetle primere korisničkih usluga unutar i van organizacije. Organizujte periodične ceremonije za dodelu priznanja za najbolju uslugu, kreirajte logotipe i simbole kulture korisničkog servisa i njenih vrednosti, napravite interni brend od korisničkog servisa.
  • Uređujte oglasnu tablu (i online verziju) za korisničku podršku na kojoj ćete prikazivati najbolje primere usluživanja, primedbe korisnika koje su sjajno rešene i pohvale korisnika za vrhunski servis.
  • Podstičite osećaj odgovornosti za timski rad u zadovoljavanju korisnika. Pomozite zaposlenima koji nisu na prvoj liniji rada sa korisnicima da vide kako njihov učinak utiče na kvalitet usluge. Naglasite važnost „internog korisničkog servisa“.
  • Uspostavite politiku koja je „prilagođena korisnicima“ i koja pokazuje empatiju prema njima. Eliminišite sve rutinske i krute politike i smernice.
  • Pomerite sve zaposlene sa prve linije usluge koji ne pokazuju ponašanje neophodno da bi se zadovoljili korisnici. Postoji veliki broj zaposlenih u svim organizacijama koji rade na prvoj liniji a ne vole komunikaciju sa korisnicima. Empatija prema korisnicima mora biti osnovni kriterijum za izbor ljudi koji će ih usluživati.

Da bi kultura izvrsnosti korisničkog servisa kontinuirano rasla i napredovala, potrebno je da najviše rukovodstvo organizacije pokaže goruću želju i rešenost da se taj kvalitet osvoji i energiju u komuniciranju te vizija kako bi zaživela u čitavoj organizaciji.

KADA

Moć je odavno, početkom dvadeset prvog veka, u potpunosti prešla na stranu korisnika, znači u zakašnjenju ste najmanje dvadeset i jednu godinu.

Izvrsnost je vrlina koja se razvija kroz trening i navikavanje.

Mi ne radimo ispravno zato što imamo vrlinu ili izvrsnost,

nego mi imamo to dvoje zato što smo radili ispravno.

Mi smo ono što konstantno obavljamo.

Izvrsnost dakle nije čin nego navika. 

Aristotel