Biznis plan kakav banke vole da vide

Kako da povećate šanse za dobijanje povoljnih kredita

ŠTA

Pet važnih stvari koje će vaš bankar istražiti pre nego vam odobri kredit i kako da ih pripremite na najbolji način.

ZAŠTO

Zato što većina uspešnih kompanija svoje načine finansiranja uglavnom pronalazi u bankama. Zato što banke daju sredstva a ne zanima ih da se bave kontrolom vašeg poslovanja kao neki drugi investitori. Zato što sa bankama ne rizikujete da će preuzeti vaš posao kada se nađete u složenoj finansijskoj situaciji jer njih ne interesuje vlasništvo nad vašim poslom nego samo servisiranje vašeg dugovanja. Zato što banke poseduju veliki broj mogućnosti za servisiranje vaših finansijskih potreba i uspostavljanje poverenja sa vašim bankarom može biti od ključne važnosti za uspeh vašeg posla.

KAKO

Morate najpre razumeti da je bankarov prva briga da vrati banci pozajmljeni novac obogaćen sa razumnim kamatama. Oni procenjuju rizik od pozajmljivanja novca vašem poslu i lgedaju određene stvari uključujući i detaljno objašnjenje zašto vam je potreban novac i kako ćete ga koristiti. Aplikacije za kredit u bankama često liče na detaljan biznis plan. Bankari nisu zainteresovani za vaše ružičaste planove u vezi razvoja posla više ih interesje da čuju vaš plan za nepredviđene situacije koji će vam omogućiti da namirite kredit u najgorim scenarijima za vaš posao.

Ovo je pet stvari koje će vaši bankari procenjivati i na koje morate imati dobre odgovore.

Protok gotovog novca.

Jedna od najubedljivijih stvari koje možete pokazati bankaru je zdrav dobro dokumetovan protok gotovog novca koji je više nego dovoljan za povraćaj kredita. Potreban vam je mnogo jači dokaz od vaše projekcije budućeg keš protoka. Pripremite godišnje izveštaje za dve ili tri godine unazad i uključite i povraćaj PDV-ea u dokumentaciju.

Zaloga (kolateral).

Ako započinjete svoj posao ili imate posla sa bankarom koji vas ne poznaje  najverovatnije nećete biti u mogućnosti da dobijete kredit bez neke vrste zaloge. Bankari moraju d aimaju neku vrstu zaloge prekomkoje mogu da s enaplate ukoliko ne budete u mogučnosti da servisirate kredit. Ta zaloga se može sastojati od mašina koje posedujete, opreme, inevetara komapanije ili u nekim slučajevima od vašeg privatnog kapitala koji posedujete najčešće nekretnina. Naravno banka nije zainteresovana za vaš lični kapital nego procenjuju da će preduzetnik koji rizikuje svoju ličnu vrednost biti ažurniji u servisiranju kredita od onoga koji nema taj rizik.

Žiranti.

Oni predstavljaju dodatni sloj zaštite za bankare. Ako vaš kreditni rejting nije dovoljno čvrst banka može zatražiti žiranta koji će svojom kreditnim rejtingom ojačati vašu aplikaciju. U vom slučaju morate pored banke da ubedite i žiranta u sigurnu budućnost vašeg posla i spremnost da servisirate i vratite kredit.

Marketinška strategija.

Više nego što su to činili ranije bankari traže uvid u vaše marketinške planove koji su deo biznis plana. Interesuje ih vaša konkurencija, cenovni ratovi, prevrtljive navike vaše cuiljne grupe i ostali marketinški rizici sa kojima ćete se suočiti. Bankari vole da vide da li ste svesni ovih opasnosti i da li imate racionalan i izvodljiv plan kako da ih prevaziđete.

Kvalitet menadžmenta.

Bankari često vole da istaknu lični aspekt svojih usluga. Mnogi izjavljuju da se često rukovode karakterom preduzetnika sto koliko i finansijskom snagom kompanije u odobravanju kredita. Važnu ulogu u procenjivanju vaše aplikacije ima i vaš lični kreditni rejting i menadžerske sposobnosti. Bilo bi dobro da pripremite neke dokaze da ste uspešno obavljali menadžerski osao u drugim kompanijama ili preporuke od vaših partnera i klijenata jer će to svakako povećati vaše šanse za dobijanje kredita.

Svi ovi saveti deluju kao opšta mesta i nešto što se podrazumeva ali većina preduzetnika se ne pripremi da na njih da ubedljiv i profesionalan odgovor i čude se što su odbijeni za kredit. Vrlo često vaši finansijski argumenti nisu dovoljno čvrsti i neophodno je da vam ovih pet stvari bude besprekorno da biste imali veće šanse. Stara je izreka da su banke spremne da daju kredit samo gotovo savršenim kompanijama kojima kredit nije ni potreban. Njihova prirodna tendencija je da budu konzervativni. Ovo je važno da razumete jer može ozbiljno da utiče na vašu potrebu za finansijskom podrškom.

KADA

Onda kada vam finansijska podrška banke bude potrebna, znači prekjuče.

Zašto:

Prepreke, to su one stvari koje vidite kada skinete pogled sa svojih ciljeva.

Henri Ford