U svetu ideja sve zavisi od entuzijazma, u stvarnom svetu sve počiva na upornosti. Johan Volfgang Gete