Maksvel Malc

Nedostatak samouverenosti je isto što i vožnja kroz život sa podignutom ručnom kočnicom.

Maksvel Malc