Da bi imao nešto više moraš da budeš nešto više

Johan Volfgang Gete