Ništa na svetu ne može zaustaviti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. Ništa na svetu ne može pomoći čoveku sa pogrešnim mentalnim stavom.

Tomas Džeferson