Sva slava sveta dolazi od smelosti da se stvari započnu.

Vilijam Šekspir