Ako hoćete da postignete uspeh neka vam pređe u naviku da radite ono čega se plašite.

Ralf Valdo Emerson