Optimista je čovek koji u svakom problem vidi mogućnost a pesimista je čovek koji u svakoj mogućnosti vidi problem.

Vinston Čerčil