Ako verujete da nešto možete da uradite i ako ne verujete u oba slučaja ste u pravu.

Henri Ford