Kako da povećate zadovoljstvo zaposlenih bez povećanja troškova

Novac je na desetom mestu na listi motivatora po ocenama zaposlenih

ŠTA

Kako da na jednostavan način izbalansirate inpute ili zahteve posla koje stavljate pred zaposlene i outpute ili kompenzaciju koje zaposleni primaju i povećate stepen njihovog zadovoljstva na poslu.

ZAŠTO

Zato što je pravedna ravnoteža inputa i outputa postala prava noćna mora lidera. Na testovima za utvrđivanje zadovoljstva zaposlenih ovaj aspekt posla gotovo uvek dobija nisku ocenu. Zato što dobar balans inputa i outputa u krajnjem ishodu vodi jačim i produktivnijim odnosima sa zaposlenima i njihovoj većoj motivaciji i posvećenosti.

KAKO

Tako što ćete primeniti Adamsovu teoriju jednakosti koja je izgrađena na verovanju da zaposleni postaju demotivisani u odnosu na svoj posao i na svog poslodavca ako osećaju da su njihovi inputi mnogo veći od outputa.

Zaposleni na taj „nepravedni“ disparitet odgovaraju na različite načine uključujući:

 • Nisku motivaciju
 • Smanjenje radnih napora (sve do nivoa koji zaposleni smatra paritetnim u odnosu na nagrade koje prima)
 • Otvoreno izražavanje nezadovoljstva
 • Umanjene lojalnosti sve do „diverzije“
 • Nanošenje štete poslodavcu

Percepcija zaposlenog uključuje sledeće faktore na koje i poslodavac i menadžeri treba da obrate pažnju kako bi ih s vremena na vreme dovodili u ravnotežu.

Inputi: 

 • Naporan rad →  Lojalnost  → Posvećenost  →  Veštine
 • Sposobnost →   Fleksibilnost  →  Tolerancija  →  Entuzijazam
 • Poverenje u lidere →  Podrška kolegama  →  Požrtvovanje …

Outputi:

 • Finansijske nagrade (plata, bonusi, benefiti i sl) →  Priznanja   →  Reputacija
 • Odgovornost →   Osećaj postignuća   →  Pohvale
 • Stimulansi →  Osećaj napredovanja i personalnog razvoja   →  Sigurnost posla

Poslodavac i menadžeri treba da se fokusiraju na ostvarivanje zdravog balansa između ovih faktora u pokušaju da postignu pravednu jednakost ali balans koji će zaposleni po njegovom viđenju smatrati pravednim. Pojedini faktori se mogu kvantifikovati i lako dovesti u balans ali prava veština je potrebna da bi se usaglasili faktori kao što su posvećenost i priznanja recimo ili lojalnost i sigurnost posla.

Savet:

Za početak zapišite jedne i druge faktore i utvrdite gde postoji najveći procep sa strane inputa pa pojačajte odgovarajuće outpute. Pošto je novca uvek nedovoljno treba da se fokusirate na nenovčane kompenzacije koje su zaposlenima itekako važne. Mada pričaju samo o novcu kao najvažnijoj nadoknadi zaposleni su ipak po istraživanjima izdvojili kao dva najveća motivatora:

 • Osećanje da su PRIZNATI i CENJENI

Nemojte podceniti potrebu ljudi da se njihov naporan rad i sposobnost primete, priznaju i pohvale jer to po njihovom najdubljem osećanju najčešće predstavlja pravednu nagradu za uložen napor i dovodi inpute i ouptpute u ravnotežu.

KADA

Odgovorite na sledeća fokus pitanja:

 1. Kada ste poslednji put izvršili merenje zadovoljstva zaposlenih na poslu?
 2. Imate li jasnu strategiju i plan za davanje nenovčanih nagrada zaposlenima?
 3. Da li vaša korporativna kultura stimuliše priznanja i reputaciju zaposlenih?
 • Odgovori na fokus pitanja su i vaši prvi akcioni koraci koje treba da izvedete.

Zašto:

Čovek koji ne radi iz ljubavi prema poslu nego iz ljubavi prema novcu

neće napraviti ni mogo novca ni pronaći mnogo zadovoljstva u životu.

Čarls Švab