Kako da…

Kako da upravljate procesom donošenja odluka - Odluke su očevi naših akcija a akcije su očevi naših rezultata Pročitaj
Kako da otkrijete i unapredite svoj liderski stil? - Upitnik liderski stilovi Pročitaj
Tehnike fizičkog opuštanja - Kako da umanjite posledice stresa Pročitaj
Kako da odmah rešavate konflikte - Odmerite cenu sukoba Pročitaj
Kako da prevaziđete 3 prepreke za kontinuirani rast produktivnosti - Nauka o mozgu je rešila tajne volje i upornosti Pročitaj
ccm37 Kako da Kako da postanete lider „narednog“ nivoa - Osigurajte svoju lidersku poziciju i u narednoj godini Pročitaj
Koji je vaš stil rada? - Kako da poboljšate efektivnost upravljanja poznavanjem stilova rada Pročitaj
ccm35 Kako da Kako da se efikasno zaštite od stresa - Toflerove zone stabilnosti Pročitaj
ccm29 Mentor Korisnicki Servis Kako da upravljate nervima i tremom prilikom prezentacije - Najveći broj prezentacija ne uspeva zbog treme i napetosti Pročitaj
ccm33 Kako da Forma i struktura prezentacije - Šta nikako ne smete da radite za vreme prezentacije Pročitaj