Kako da…

ccm37 Kako da Kako da postanete lider „narednog“ nivoa - Osigurajte svoju lidersku poziciju i u narednoj godini
Koji je vaš stil rada? - Kako da poboljšate efektivnost upravljanja poznavanjem stilova rada
ccm35 Kako da Kako da se efikasno zaštite od stresa - Toflerove zone stabilnosti
ccm29 Mentor Korisnicki Servis Kako da upravljate nervima i tremom prilikom prezentacije - Najveći broj prezentacija ne uspeva zbog treme i napetosti
ccm33 Kako da Forma i struktura prezentacije - Šta nikako ne smete da radite za vreme prezentacije
Kako da efikasno kontrolišite timsko napredovanje ka cilju? - Razlog broj jedan za neuspeh u postizanju ciljeva je gubitak fokusa na njih.
ccm31 Kako da Zašto i kako da kreirate viziju kompanije - Kamen temeljac kompanijske motivacije
ccm29 Kako da Eliminacija potrošača vremena - Kako da povećate količinu kvalitetno utrošenog vremena
ccm28 Kako da Treniranje zaposlenih – GROW model - Da li ste mikro-menadžer ili inspirativni lider?