Šta stoji u pozadini ljutitog korisnika

Da li poznajete psihologiju besa
ccm32 Mentor Prodaja

Prodajne veštine - Test znanja

Test znanja
ccm32 Mentor Timski rad

5 Principa za rešavanje konflikata u vašem timu

Narušeni međuljudski odnosi u timu su pouzdan pokazatelj lošeg liderstva
ccm32 Mentor Komunikacija

Kako da trenirate zaposlenog kome ste delegirali posao

Izvežbajte zaposlene da samostalno rešavaju probleme

Aktivnosti koje lider mora redovno da obavlja

Prioriteti, produktivnost, lični primer

Korporativna kultura i odnosi sa vašim korisnicima

Kako da ojačate karakter vaše kompanije

Prodajni intervju

Dijagnostikovanje problema, potreba i želja kupaca
ccm31 Mentor Timski rad

Mapiranje aktivnosti u timu

Delegiranjem do moćnog tima

Liderske nedoumice i odgovori

Transformacija od menadžera do lidera

Četiri liderska okvira

Kako koristiti pravi liderski stil u svakoj situaciji