Dobri odnosi sa korisnicima su moneta budućnosti!

Slušajte, slušajte a onda još malo slušajte korisnike!

Stvaranje lojalnih korisnika = Opstanak kompanije

Zašto je izgradnja vrhunskog korisničkog servisa ključna tržišna bitka današnjice?

Ključ za konkurentsku prednost

„Uloga kompetentnog menadžera je da stvara okruženje u kojem će se najpoželjnije stvari najverovatnije i desiti.“ Ralf Albion