Korporativna kultura i odnosi sa vašim korisnicima

Kako da ojačate karakter vaše kompanije

Prodajni intervju

Dijagnostikovanje problema, potreba i želja kupaca
ccm31 Mentor Timski rad

Mapiranje aktivnosti u timu

Delegiranjem do moćnog tima

Liderske nedoumice i odgovori

Transformacija od menadžera do lidera

Četiri liderska okvira

Kako koristiti pravi liderski stil u svakoj situaciji

Kako da izbegnete loš korisnički utisak

Nemojte da gubite korisnike zbog sitnih propusta

Artiljerijska podrška prodajnom procesu

Svedočanstva zadovoljnih korisnika
ccm30 Mentor finansije

Koliko dobro poznajte saradnike

Sebe procenjujemo prema onome što smo sposobni da uradimo, dok nas drugi procenjuju prema onome što smo već uradili. Henri Vordsvort Longfelou
ccm30 Mentor Marketing

Test – izmerite nivo svoje produktivnosti

Nikada od radnika ne tražite da rade teže, tražite im samo da rade pametnije. Japanska menadžerska mantra

Hijerarhija kljucanja

Autoritet pozicije protiv autoriteta karaktera