Abraham Linkoln

Za uspeh u bilo čemu je potrebno da imate gram hrabrosti više da…

Denis Vejtli

Postoje dva primarna izbora u životu, da prihvatite uslove…

Albert Ajnštajn

Svet koji smo stvorili proizvod je našeg mišljenja. Nemoguće…

Učinite to i imaćete moć.

Ralf Valdo Emerson

T.S. Eliot

Samo oni koji rizikuju da odu predaleko mogu eventualno da shvate…