ccm21 Uzorni model
ccm21 Uzorni model
ccm21 Uzorni model

Ponašajte se kao da već posedujete kvalitet koji želite da imate i imaćete ga. Aristotel

Ponašajte se kao da već posedujete kvalitet koji želite…
ccm21 Uzorni model

Ponašajte se kao da već posedujete kvalitet koji želite da imate i imaćete ga. Aristotel

Mnogi se pitaju kako da pokušavam da se ponašam kao samouverena…
ccm21 Uzorni model
ccm21 Uzorni model

Želja je dokaz postojanja moći

Mark Viktor Hansen
ccm21 Uzorni model

Imaginacija je jača od razuma

Albert Ajnštajn
ccm21 Uzorni model