Ekonomski darvinizam

"Evolucija je pokazala da u utakmici preživljavanja ne pobeđuju najveće nego najbrže životinje" Darvin